อยากถ่ายภาพอาหารจะเริ่มต้นอย่างไรดี

บทความดีีสำหรับคนที่สนใจอยากเร่ิ่มต้นถ่ายภาพอาหาร ถ้ามีโอกาสจะมาแปลให้นะครับ

Getting Started in Food Photography by Guest Contributor
source : http://digital-photography-school.com/getting-started-in-food-photo...หลักสำคัญ 5 ข้อ

1. Understand how food works.
2. Understand how light and composition work.
3. Understand that food produced for consumption is not the same as food produced for photography.
4. Understand what creates an emotional response in your audience.
5. Understand what others have done before you and how you react to their work.

Views: 418

Replies to This Discussion

เจอภาพไอติม น้ำลายไหลเลย
ขอลิงค์เก็บไว้ดูนะค้า
ขอบคุณครับ กับความรู้ดี ๆ

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service