Post your work here / สามารถลงผลงาน โดยการ post รูปโดยตรง หรือ embed code ของ album จากหน้า My Portfolio ไม่แนะนำให้ทิ้ง link ไว้อย่างเดียว ควร post รูปหรือวิดีโอไว้ด้วยครับ

Views: 805

Replies to This Discussion

 สมาชิกใหม่ครับ..แนะนำด้วยครับ

"ครุ่นคิด"

 ถ่ายภาพบุคคลด้วยดวงจิตคารวะ

ถ่ายภาพคุณยายชาวเขา ..เส้นทางดอยอินทนนท์ - เชียงใหม ..ซึ่งขายสินค้าพื้นเมืองในเพิงตลาดเล็ก ๆ ข้างทาง สินค้าของคุณยายมีไม่มากนัก..แกนั่งอยู่ในท่าทางแบบนี้โดยไม่เรียกลูกค้าเลย ผิดกับร้านอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ผมเข้าไปยกมือไหว้คุยเรื่องของที่ขายอยู่และขอถ่ายรูป แกเหลือบตามมองพยักหน้านิดนึงและนั่งอยู่ในท่าทางแบบเดิมโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนไปเลย..ขอขอบคุณด้วยความเคารพครับ.

 

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service