รับล้างฟิลม์ และอัดขยายภาพขาวดำแท้ จากห้องมืด

รับล้างฟิลม์ขาวดำ / อัดขยาย
ภาพจากฟิลม์ขาวดำ  / แก้ไขและตกแต่งภาพจากฟิลม์ ( เผา  บัง  ซ้อน

ย้อม ฯ ) 
ราคาตกลงกันได้   
สนใจติดต่อ ป๋าชาตรี  0894501545มีภาพตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยค่ะ

Views: 157

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service