ใช้กล้อง FED 5s + Industar 61LD 50mm + Ilford XP2 400 ครับ

Views: 167

Attachments:

Replies to This Discussion

ชอบรูปที่ 2 บรรยากาศมันคุ้น^^

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service