เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นเงิน

Almost Sober E-mag เป็นนิตยสารแฟชั่นออน์ไลน์ที่นำเสนอผลงานตั้งแต่ระดับ street style จนถึง high-end fashion เสนอโดยผลงานของ นศ แฟชั่นที่จบใหม่, กำลังสร้างชื่อ, กำลังโปรโมตตัวเอง

E-mag อ่านฟรีและนำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เข้าถึงกลุ่มคนทุกชาติทั่วโลก

Almost Sober เกิดมาจากนักสื่อพิมพ์อิสระ ไม่ยึดติดกับองค์กร เล่นเอง เจ็บจริง ไม่มีสลิง หรือตัวแสดงแทน

ในแต่ละ issue มีบทสัมภาษณ์ของผู้คนใน fashion industry ประวัติความเป็นมาและความสำเร็จ.. เอาไว้เป็นต้นทุนชีวิตได้

สังคมไม่เปิดโอกาสให้ ไม่มีระบบ intern.. นิตยสารช่วยโฆษณาผลงานได้ ขอแค่ดีจริง

ส่ง fashion portfolio มาได้ที่
almostsobermag [at] gmail.com, c.shebelle [at] gmail.com


C U soon จุ๊บุๆ
BelleViews: 587

Replies to This Discussion

ดูมาแล้ว เลย์เอาสวยมากค่ะ :D

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service