การประชุมนานาชาติเทรนด์สีโลก INTERCOLOR

ระยะเวลาจัดงาน: 29 พฤศจิกายน 2553  09.30 – 12.45 น.
สถานที่: ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  เวลา 09.30 – 12.45 น.

พบกับการประชุมนานาชาติเทรนด์สีโลก INTERCOLOR อันทรงอิทธิพลครั้งแรกในอาเชียน สถาบันวิจัยแฟชั่นฯ ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติด้านความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “อิทธิพลสีนานาชาติ
ต่อการเปลี่ยนแปลงเทรนด์สีโลก”บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสีระดับโลกจาก 9 ประเทศ
ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี ฟินด์แลนด์ ญี่ปุ่น ปอร์ตุเกส จีน เกาหลี และไทย
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)


ค่าลงทะเบียนการประชุม 1,000 บาท (รับ inFASH Forward Trendbook Spring/Summer 2012 มูลค่า 5,000บาท)


ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณทัศนีย์
โทร. 0 2286 9600 และ 080 5533 241
e-mail: infash.rmutk@gmail.com

Views: 115

Replies to This Discussion

อ่ะ ไม่น่าพลาดครับงานนี้ จะลองไปดู

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service