บทสัมภาษณ์ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับ โครงการ GREEN RANGERS สื่อสร้างสรรค์

นายบุญเลิศ นวลละออ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  " การบินไทย ยินดีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการ Green Rangers  ในการประกวดการแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยวสีเขียวแบบยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยร่วมสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียของการบินไทย ในช่องทางต่างๆ เช่น  Facebook,  Time Line , Twitter , instragram   ซึ่งการบินไทยเห็นว่าโครงการนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว  ยังช่วยกระตุ้นให้คนไทย และชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการบินไทยเองก็มีเที่ยวบินรองรับ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองหลักอย่างอย่างเช่น เชียงใหม่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเข้าร้วมโครงการคือ ไทยอีเลเฟนท์โฮม  บ้านหอมสมุนไพร   และยังสามารถเดินทางต่อไปเมืองรองอย่างลำพูน อุโมงค์โฮมเตย์ ได้อย่างสะดวกสบาย  อีกด้วย "

Views: 164

Reply to This

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service