ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?" (24/04/2563)

กติกา/รางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น

โครงการ "อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6"

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทชและ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (เว็บไซต์ MThai.com และ MONO29) ร่วมจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้หัวข้อ 'CYBERBULLYING?' โดยจัดการประกวดผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเป็นกระบอกเสียงและตระหนักถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องเหมาะสม ลดการกลั่นแกล้งอันนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

1. หัวข้อการประกวด

ภายใต้หัวข้อ 'CYBERBULLYING?'

2. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3. รางวัลการประกวด

4. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก) เนื้อหาของผลงานต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ "CYBERBULLYING?" พร้อมช่วยเป็นกระบอกเสียงและตระหนักถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องเหมาะสม ลดการกลั่นแกล้งอันนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

End Credit ต้องมีโลโก้ของโครงการ , คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และ เว็บไซต์ MThai.com สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://video.mthai.com/upclip/ss6

 

5. ด้านเทคนิคการจัดทำ

เป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล / กล้องวีดีโอ / โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD

ความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 3 นาที

ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*** หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

6. การส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/UVrW1eNFp51p2aRK8

7. รายชื่อคณะกรรมการ

Executive Producer : วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์

ผู้กำกับ : ยรรยง คุรุอังกูร

ผู้กำกับ : พิชย จรัสบุญประชา

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้บริหารเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม

เปิดรับคลิปวีดีโอ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 24 เมษายน 2563

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยระบุรายละเอียดดังนี้

ชื่อทีม

ชื่อ ภาพยนตร์สั้น

ภาพหน้าปกหนังสั้น (Thumbnail)

เนื้อหา หรือรายละเอียดของภาพยนตร์โดยย่อ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการประกวด 15 ทีม วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บนหน้าเว็บไซต์ https://video.mthai.com/upclip/ss6

มอบรางวัลวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Views: 285

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service