อะไรคือความเป็นงานศิลปะของคุณที่ไม่เหมือนคนอื่น

อะไรคือความเป็นตัวตนในงานศิลปะของคุณ ที่ไม่เหมือนใคร

Views: 1183

Reply to This

Replies to This Discussion

infinity
ความคิด ทัศนคติ และจิตวิญญาณ
อุ๊ย!! มีคนคิดเหมือนเราด้วยอ่ะ อิ ๆ ซะงั้น...


ideas above reason
ไม่ต้องสวย ไม่ต้องเหมือนจริง ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานและคนเข้าใจได้ชัดเจน ที่สำคัญ มีสไตล์ที่โดดเด่น คับ
แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งการทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์
I can't different from others cause I don't know every arts. Also, everyone

"unique communicate from human sense"
มุมมอง และการแก้ปัญหา
เพราะมันออกมาจากตัวเราไง.....(>_<)
ถึงอาจจะไปคล้้ายกับไครเค้าโดยไม่ได้ตังใจ....แต่ยังไง้ยังไงก็ไม่เหมือน ....^^...จิงๆๆๆนะคนเราอาจมีแนวทางที่คล้ายกันมันต่างกันตรงความ้สึกของงานที่ออกมา.....^0^
อารมณ์ และสมองในการควบคุมอารมณ์
ความแตกต่าง จากวัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่น บุคลิก และประสปการณ์ และอารมณ์เฉพาะ สะท้อนออกมาใน ความเป็นเส้น สี ที่หยาบ ดิบ เคลื่อนไหวหรือแข็ง ก็แล้วแต่ มันก็เหมือนลายมือของเราๆ ที่มันแตกต่างกันนั่นแหละ รวมถึงทัศนต่ิงานนั้นด้วย

RSS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service