โลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรง วันหนึ่งคุณรอดชีวิตมาได้ คุณจะใช้ชีวิตอย่างไร

โลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  วันหนึ่งผมถามตัวเองว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราได้รับข่าวสารมา  เกิดภัยพิบัติธรรมชาติต้นเหตุก็ฝีมือพวกมนุษย์อย่างเราๆเอง  แต่ถ้าเรารอดตายแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในเมื่อถึงเวลานั้นสังคมและระบบต่างๆคงไม่ได้ใช้แล้ว  ช่วยกันคิดและแสดงความคิดเห็นหน่อยครับอยากรู้มุมมองเพื่อน  ด้วยกันครับ
ถ้าใครแปลเป็นภาษาอังกฤษได้รบกวนช่วยบอกต่อเพื่อนๆ ต่างชาติด้วยนะครับ  จากใจ

Views: 149

Reply to This

Replies to This Discussion

This Earth as we know it keeps on changing to its declination state. One day I pondered and asked myself what would it be like if the world's been destroyed by mother nature. The cause of Earth's demise was "Irresponsible Human action".

What if some of us were able to survive the catastrophe? By then, Social order would have been gone. How would we continue on? What would it be like?

Please share your ideas and thoughts about this issue.
This Earth as we know it keeps on changing to its declination state. One day I pondered and asked myself what would it be like if the world's been destroyed by mother nature. The cause of Earth's demise was "Irresponsible Human action".

What if some of us were able to survive the catastrophe? By then, Social order would have been gone. How would we continue on? What would it be like?

Please share your ideas and thoughts about this issue.

ขอบคุณมากนะครับน้ำใจทีมีให้สำหรับผู้แปล

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service