อะไรคือความทุกข์ ที่มีความสุขที่สุดของคุณ

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ "คนไท ทึ้งแผ่นดิน สู้หาพ่อ"
จริงๆ คำว่า "คน" ในที่นี้ต้องสะกดด้วย ค คน แต่ผมไม่มี ค คน ใน แป้น keyboard
(2 มีนาคม 2553 10:30 pm) ผมหาตัว "ฅ" เจอแล้วครับบน keyboard ผม เย้ เย้ เย้
หนังสือเขียนโดยคุณ ซูโม่ ตู้...น่าสนใจทีเดียว
"อะไรคือความทุกข์ ที่มีความสุขที่สุด" เป็นคำถามที่ทำให้เราหยุดคิดได้ดีทีเดียว
ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตแต่ละวัน...เรามีชีวิตทำไม...เพื่ออะไร...
and many more..

Views: 1488

Reply to This

Replies to This Discussion

"อะไรคือความทุกข์ ที่มีความสุขที่สุด"
ความทุกข์คือ การไม่ปล่อยวาง การยึดติดทางความคิดและจิตใจกับสิ่งที่เราทำ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หรือยังไม่เกิดขึ้น
ความสุขที่สุด เมื่อเราละและปล่อยวางสิ่งนั้นได้แล้ว เราก็เหมือนกับหลุดพ้นออกมาพบกับอิสระ และการเริ่มต้นเพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่ในชีวิต
ความตายครับ
เราทุกข์เพราะการพลัดพรากจากลา..........ทุกข์เพราะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปนับจากวันนั้น
ศาสดาเคยกว่าไว้ว่า คนเราเกิดมาชดใช้กรรม เท่านั้นหละเราเลยเกิดความสุขเพราะการจากลา
หลับให้สบายนะคุณยาย.......................................................................................


เวลามีความสุขโปรดนึกถึงความทุกข์เก่าด้วยนะครับมันจะกลายร่างเป็นสุขที่มีค่า ณ.วันที่คุณนึกถึงมัน
"อะไรคือความทุกข์ ที่มีความสุขที่สุด"

เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆ....แต่ผมยังมิอาจหาคำตอบได้ครับ
แฮงเล้ามั้งครับผมคิดว่านะครับ

ตามความรู้สึกจริงๆ นะคะ  การที่คนเราได้มีชีวิตนี่ล่ะค่ะ  คือความทุกข์ที่สุด

ส่วนความสุขคือการที่แต่ละวันได้พบ  ได้เจอ  ได้ทำในสิ่งที่รัก  ที่ชอบ

เคยมีเพื่อนคนนึงบอกว่า  พื้นฐานของชีวิตคือความทุกข์  แต่เราต้องค่อยๆ เหยาะความสุขลงไปทุกวันๆ เพราะนั่นคือแรงพลังในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ  คงประมาณนี้นะคะ  ^^

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service