ขอเชิญ กราฟฟิคไทย ร่วมสร้างสรรค์ สะท้อนสังคม

พ่อแม่พี่น้องครับ

ผมว่างจัด ก่อนสงกราน อยากจะชวน พี่น้องทุกคน ชาวไทย

เสนอไอเดียเด็ดๆ เพื่อประเทศชาตื ผ่าน งาน ต่างๆ แล้วแต่ถนัด

อะไร ดี อะไรไม่ดี เรายินดีเสนอ ให้คนทั้งชาติรู้ ว่า ประเทศไทย

ยังเป็นดินแดน แห่งยิ้มสยาม แม้จะสยามตอนนี้ จะไม่มีรอยยิ้ม ร่วมกันสร้างสรรค์ ณ บัดเดี๋ยวนี้ เชิญครับ

ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับ

Views: 136

Reply to This

Replies to This Discussion

ไอเดียดีครับ
ดีครับ

แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service