บนสะพานลอย...มุมมืดที่โดดเดี่่ยว
ผู้เฒ่าได้ใช้มันเป็นที่หลับนอน
ผู้เฒ่าที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยว
ผู้เฒ่าไม่ได้เข้ามาแสวงโชคในเมือง
อาจมาตามหาลูก หลาน
หรือมาหางาน เพื่อให้ได้เงินมาปะทังชีวิตวันต่อวัน...หรือไม่ได้เลย
คำถาม..อาจไม่ใช่ลูกหลานหายไปไหน
คำถาม..อาจไม่ใช่พรุ่งนี้จะกินอย่างไร
สิ่งอยู่ในใจผู้เฒ่า "บ้าน"
บ้านที่เคยอยู่..บ้านนอกคอกนาที่สงบเงียบ
บ้านที่แม้ไม่หรู ทันสมัย เก่า และแทบพัง
แต่มันก็คือบ้าน เป็นที่มั่น เป็นที่เดียว
ที่อยากกลับไป บ้านที่ปัจจุบันยังรอแกอยู่
หรืออาจถูกยึดไปแล้ว...สายลมได้พัดพาวิหกเฒ่าให้ตกลงมายังเมืองกรุง...เมืองที่จะกลืนกินวิหกทุกตัว..

ที่พลัด...ตกลงมา.

Views: 118

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service