12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ theland ชวนไปปลูกข้าวนาโยน

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  theland  มูลนิธิที่นา  เชียงใหม่ ประเทศไทย

ชักชวนเพื่อนไปทดลองปลูกข้าวแบบวิธีโยนต้นกล้า ประหยัดพลังงาน เงินและลดต้นทุนได้อีกหลายอย่าง
เรียนรู้ชีวิตไปกับศิลปะเพื่อช่วยจรรโลงของเราไว้

สถานที่ ทดลอง ณ.
ศูนย์การเรียนรู้่ชุมชนพึ่งตนเอง
บ้านสวนสายลมจอย
สันกำแพง  เชียงใหม่

ร่วมสนับสนุนความคิดดีต่อเพื่อนมนุษย์

Views: 480

Reply to This

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service