เชิญ นักแต่งเพลง นักดนตรี หรือที่เกียวข้องกับธุรกิจดนตรี ร่วมงาน "10 ปี ตลาดลิขสิทธิ์เพลงในเมืองไทยเพื่อก้าวสู่ผู้นำตลาดอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญ นักแต่งเพลง นักดนตรี หรือผู้ที่เกียวข้องกับธุรกิจดนตรี
ร่วมงานแถลงข่าว เอ็มพีซี มิวสิค (MPC Music)
"10 ปี ตลาดลิขสิทธิ์เพลงในเมืองไทยเพื่อก้าวสู่ผู้นำตลาดอย่างยั่งยืน"
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง Lecture Hall, The Campus โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ครับ

เว็บไซท์ : http://www.mpcmusic.co.th/


ท่านที่สนใจจะร่วมงาน
ระบุ งานของท่านที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
กรุณาติดต่อกลับที่อีเมล์ mailneng@yahoo.com

ขอบคุณครับ

มณฑล

Views: 144

Reply to This

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service