shutzky's Discussions (11)

Discussions Replied To (9) Replies Latest Activity

"แรง!!!"

shutzky replied Apr 11, 2011 to Erica Simone: ช่างภาพขอนู้ด

7 May 14, 2011
Reply by Aswin Uttama

"สุดยอดเลยครับ!!!"

shutzky replied Feb 17, 2011 to ระหว่างธุรกิจกับศิลปะในทัศนะของ ถวัลย์ ดัชนี

1 Feb 17, 2011
Reply by shutzky

"พ่อเป็นแรงบัลดาลใจของผมครับ พ่อเป็นคนสอนวาดรูปคนแรกเลย"

shutzky replied Aug 31, 2010 to ชวนเล่าประสบการณ์ที่ทำให้คุณมาเป็นศิลปิน นักสร้างสรรค์ หรือนักออกแบบ ในแบบที่คุณเป็นอยู่ในวันนี้ อะไรคือแรงบันดาลใจ?

56 Nov 17, 2012
Reply by Thanatip Rittiraksa

"cool"

shutzky replied Aug 31, 2010 to นิสิตจุฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวด “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2010”

1 Aug 31, 2010
Reply by shutzky

"......นาน........จน...ตาย..............."

shutzky replied Aug 23, 2010 to คิดว่าจะเป็นนักออกแบบไปอีกนานแค่ไหน

49 Jan 21, 2013
Reply by iggy_s_work

"1=9 2=15 3=5"

shutzky replied Jun 28, 2010 to ช่วยผม vote โลโก้ที่คุณชอบหน่อยนะครับ (แก๊งซ์ จักรยาน )

96 Jun 10, 2011
Reply by Kuzer

"กำลังจะเริ่มสร้างงานใหม่ๆหลังจากที่ร้างลามานานเพราะงานประจำ..................."

shutzky replied Jun 23, 2010 to 24 hour for your life !!! "กาลเวลาเดินผ่านไป อย่างไม่เคยหยุด ขณะนี้คุณทำอะไรอยู่"

46 Jul 9, 2010
Reply by Muka

"นั่งทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดและความสามารถไปวันๆ ทำให้รู้สึกว่าใช้เวลาไม่คุ้มเล้ยยเรา"

shutzky replied Apr 19, 2010 to 24 hour for your life !!! "กาลเวลาเดินผ่านไป อย่างไม่เคยหยุด ขณะนี้คุณทำอะไรอยู่"

46 Jul 9, 2010
Reply by Muka

"โลกนี้ไม่เคยมีอะไรใหม่ มีแต่สิ่งที่ถูกลืมกับสิ่งที่ถูกมองข้ามไป"

shutzky replied Mar 15, 2010 to ฺBad Ads vs Good Ads

35 Dec 20, 2010
Reply by newday

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service