นิทรรศการ "ZOOM INT#9 Art Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "ZOOM INT#9 Art Thesis Exhibition"

Time: June 16, 2017 to June 18, 2017
Location: Centralworld
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, thesis, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 11, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานแสดงศิลปนิพนธ์ ครังที่ 9 "ZOOM INT#9 Art Thesis Exhibition"
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ 3rd Floor, EDEN ZONE, CENTRAL WORLD
พบกับผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน ทั้ง 44 ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ZOOM INT#9 Art Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service