นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุดซ่อนเร้น" (ZiP EXHIBITION)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุดซ่อนเร้น" (ZiP EXHIBITION)

Time: April 23, 2012 to May 12, 2012
Location: Krungthai Bank Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/ZIPE…
Phone: 083 770 1675,089 778 4312
Event Type: art, exhibition, painting, sculptor, photograph
Latest Activity: Mar 24, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมชมผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน ''นิทรรศการศิลปนิพนธ์ จุดซ่อนเร้น โดยผลงานจะมีทั้งจิตรกรรม(Painting) ประติมากรรม(Sculpture) ภาพถ่าย(Photograph) วีดีโออาร์ต(Video Art) และศิลปะจัดวาง(Installation) ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นนั้นจะเป็นการแสดงออกทาง ความคิด ตีความหมายและหาความเป็นไปได้ในการสร้างงานภายใต้ ของชุดความคิดตามลักษณะเฉพาะบุคคลอย่างอิสระ


พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย ห้องนิทรรศการ ชั้น3 อาคารธนาคารกรุงไทย(สาขาเยาวราช) 260 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ


สอบถามโทร 08-3770-1675,089778-4312

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุดซ่อนเร้น" (ZiP EXHIBITION) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service