นิทรรศการ "Young Thai Contemporary Emerging"

Event Details

นิทรรศการ "Young Thai Contemporary Emerging"

Time: March 29, 2014 to April 22, 2014
Location: Gallery D-9
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pages…
Phone: 089 616 6868
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Mar 31, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

เกศสุดา ลูกทอง ศิลปินรุ่นใหม่ที่สั่งสมประสบการณ์ในการแสดงผลงาน ศิลปะในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ หลังจากจบการศึกษาศิลปที่มหาวิทยาลัย กรุงเทพในปี 2008 ผลงานของเกศสุดาเป็นการผสมผสานระหว่างงานวาดเส้นและงาน ประติมากรรมสื่อผสม ผลงานส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนการตีความข้าวของต่างๆ ในชีวิตประจำวันไปสู่ความหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับตนเอง ผลงานของเกศสุดาได้ถูกจัดแสดงในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ และมีผลงานอยู่ในการสะสมของสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมในปี 2011

Kedsuda Loogthong The young artist whose growing portfolio includes several participations in numerous international exhibitions. After graduated from Bangkok University in 2008, Kedsuda’s artistic creations has grown into the combination of drawing and mix media sculpture that depicts the story of the relationship she has with herself and the surrounding nature. Her work also encompasses the interpretation of everyday-life objects as something with specific personal meanings. Kedsuda’s works have been features in several exhibitions in Singapore, Malaysia, and the Philippines. Some of her works were selected to be part of Singapore Art Museum’s collection in 2011.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Young Thai Contemporary Emerging" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service