นิทรรศการ "YOU LEAD ME DOWN, TO THE OCEAN"

Event Details

นิทรรศการ "YOU LEAD ME DOWN, TO THE OCEAN"

Time: June 6, 2019 to July 21, 2019
Location: Nova Contemporary
City/Town: Bangkok
Phone: 090 910 6863
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 26, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โนวา คอนเทมโพรารีนำเสนอนิทรรศการ YOU LEAD ME DOWN, TO THE OCEAN โดยธาดา เฮงทรัพย์กูล คิวเรทโดย ธนาวิ โชติประดิษฐ นิทรรศการนี้เป็นการพัฒนาขึ้นจากผลงานชุดเดิมที่เคยจัดแสดงในเทศกาล Asia Pacific Triennial of Contemporary Art ครั้งที่ 9 (APT9) ที่ Queensland Art Gallery เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (2561-2562)

ธาดาเกิดและเติบโตขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งแห่งหนึ่งของฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามที่ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมและการเมืองของยุคสมัยดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นเขาให้ความสนใจกับการค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความทรงจำในยุคนั้นเพื่อนำเสนอในรูปของงานศิลปะร่วมสมัยศิลปินได้ทำการสืบค้นเอกสาร ภาพและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งในหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งข้อมูลอื่น ร่วมกับการออกสำรวจภาคสนาม ข้อมูลและเรื่องราวที่ธาดาค้นพบนำไปสู่การสร้างผลงานศิลปะที่เปิดมุมมองเกี่ยวกับสงครามเวียดนามความทรงจำและผลพวงของสงครามในมิติอื่นที่เราไม่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากจะมองเห็น หรือเสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน นิทรรศการ YOU LEAD ME DOWN, TO THE OCEAN นำเสนอชิ้นส่วนของความทรงจำเกี่ยวกับสงครามเวียดนามและผลสืบเนื่อง อำนาจทางการทหารร่องรอยของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและความรู้สึกนึกคิดของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ส่งผ่านข้อเขียน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "YOU LEAD ME DOWN, TO THE OCEAN" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service