นิทรรศการ "เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน" (You Are Not Alone)

Event Details

นิทรรศการ "เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน" (You Are Not Alone)

Time: April 18, 2012 to May 20, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ AIDS และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 18 เมษายน 2555

ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิ ArtAids นำเสนอ นิทรรศการ You Are Not Alone: เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อ ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติทั้งหมด 16 คน


ในขณะที่วิวัฒนาการทางแพทย์รุดไปข้างหน้า การป้องกันและการดูแลรักษาโรคเอดส์มีทางออกที่เป็นไปได้จริง ปัญหาทางสังคมหรือทัศนคติแง่ลบของสังคมที่มีต่อโรคเอดส์หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือการกีดกันทางสังคมต่อผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง การริเริ่มสร้างความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อปรับทัศนคติทางสังคมจึงเป็นกลไกขั้นแรกในการปรับเปลี่ยนการรับรู้และความเคยชินทางความคิดที่เป็นผลพวงมาจากอคติและความไม่รู้ต่างๆ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ เชื้อ HIVและผู้ป่วยโรคเอดส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ


ในกรณีนี้ศิลปะร่วมสมัยต่างรูปแบบจากศิลปินนานาชาติเป็นเสมือนสื่อในการช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเชิงลบที่สังคมยังมีอยู่ เรื่องราวจากศิลปินในหลากหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยเอง เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยในสังคม ด้วยการหยิกยกผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินจากหลากหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ ไซปรัส ชิลี ลิตูเอเนีย สเปน เวียดนาม เดนมาร์กและนอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โมรอคโค และแม้กระทั่งผลงานศิลปะจากศิลปินไทยที่สร้างขึ้นมาใหม่ คือแกนสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ มุมมองทางสังคมในหลากหลายกรณี รวมถึงสถานะทางสังคมปัจจุบันของผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งในประเทศไทย และที่อื่นๆ ทั่วโลก


ด้วยความร่วมมือศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) นิทรรศการนำเสนอด้วยแผนกิจกรรมการศึกษาที่มีพื้นฐานจากภาวะความเป็นจริงทั้งทางการแพทย์ และทางสังคม เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญที่เราอาจจะลืมเลือน รวมถึงสร้างมุมมองใหม่ของผู้คนในสังคม ที่เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คุณภาพการดำรงชีวิตในสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆ กัน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639

www.bacc.or.th

www.facebook.com/baccpage

www.twitter.com/baccnews

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน" (You Are Not Alone) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service