นิทรรศการ "ทำไม" (Y)

Event Details

นิทรรศการ "ทำไม" (Y)

Time: September 7, 2012 to October 12, 2012
Location: CU Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/cu.mu…
Phone: 02 218 3634
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

" Y " by Adiwit Ansathammarat. [7 Sept. - 12 Oct. 2012] @ Chulalongkorn University Museum


นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงงานเดี่ยวครั้งที่ 6 ของ อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์

ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป้นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม จำนวนกว่า 20 ชิ้น ที่เน้นนำเสนอความเรียบง่ายของรูปทรงและสีที่เรียบแบน แต่ถึงกระนั้นก็ยังแฝงด้วยความซับซ้อนในเชิงสัญลักษณ์และความคิด


"นิทรรศการ "Y" หรือ "ทำไม" มีความคิดริเริ่มมาจากคำถามว่า "ทำไม" ซึ่งเป็นคำถามธรรมดาๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคนอยู่แล้ว แต่คำว่าทำไมนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวศิลปิน ที่ต้องการหาเหตุผลในการตอบโจทย์นั้นๆ รูปทรงไข่ของภาพเขียนทั้งหมด จึงเป็นสัญลักษณ์แทนคำถาม ปัญหาและการเกิดนั่นเอง" ศิลปินเจ้าของผลงานหวังว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติทางศิลปะที่ดีซึ่งกันและกันระหหว่างผู้เข้าชมผลงาน นิทรรศการนี้ จะมีพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรรืมหาวิทยาลัย และจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555


** Opening Reception on Fir 7 Sep. 2012; 6 p.m. @ โถงนิทรรศการหมุนเวียน

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


For more information : www.facebook.com/cu.museum

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทำไม" (Y) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service