นิทรรศการ "เอ็กซ์" (X)

Event Details

นิทรรศการ "เอ็กซ์" (X)

Time: May 30, 2014 to June 1, 2014
Location: Mansion7
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: May 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"เอ็กซ์" X
THESIS EXHIBITION
Communication Design, Bangkok University
"We are growth in the dark"
รายละเอียด
"เอ็กซ์" หรือ X
นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่22
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557
แมนชั่นเซเว่น รัชดา14


X project
Degree Project Exhibition
Communication Design, Bangkok University
May 30th - June 1st 2014
Mansion7

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เอ็กซ์" (X) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service