นิทรรศการ “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream)

Event Details

นิทรรศการ “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream)

Time: July 1, 2013 to July 15, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ภาพเขียน เสริมกำลังใจ ชุด “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream)

ศิลปิน มนตรี สามฉิมโฉม (Montri Samchimchom)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 1 - 15 กรกฎาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

ข้อมูล นิทรรศการภาพเขียน เสริมกำลังใจ ชุด “ โลก บ้าน และความฝัน ”

เป็นการแสดงผลงานภาพเขียน โดย มนตรี สามฉิมโฉม ด้วยสื่อ สีน้ำมัน ,สีอะคลีลิก และสีน้ำ เป็นรูปเขียนเชิง อุปมา – อุปมัย เกี่ยวกับ โลก ธรรมชาติ มุมมองและชีวิตในด้านสว่าง โดยใช้สัญลักษณ์ในการตีความผ่าน ธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ ซึ่งชมแล้วอาจจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างลงในหัวใจของตน เป็นการเติมกำลังใจชีวิต ความฝัน เสนอแนะให้ใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติและสังคม รวมถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก.....

กับบางผู้คนที่รู้สึกท้อแท้หรือหม่นหมองกับบางด้านของชีวิต การชมนิทรรศการศิลปะชุดนี้ น่าจะช่วยให้มีพลังใจ และมองโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งท่านจะดูเพื่อตีความอ่านสาระ หรือเพื่อดูในมิติด้านความงามความสุนทรีย์ก็ได้


แนวความคิด นิทรรศการภาพเขียนเสริมกำลังใจ ชุด ” โลก บ้าน และความฝัน ”

ผมคิดว่าเราทุกคนล้วนอยากมีบ้านกันทั้งนั้น และบ้านในฝันของแต่ละคนก็น่าจะแตกต่างกันไปตามสถานะภาพ, อาชีพ,และส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เห็นจะเป็นปัจจัยทางการเงิน ที่มักจะกำหนดหน้าตาของบ้าน แต่ก็มิได้หมายหมายความว่าปัจจัยที่ว่านี้จะเป็นตัวกำหนดรสนิยมที่ดี เห็นได้บ่อยๆไปครับ ที่ราคากับรสนิยมที่ดีนั้นสวนทางกันอย่างแรง.....

“ บ้าน “ ที่ผมใช้เอ่ยถึงในผลงานชุดนี้ จึงมีความนัย มากกว่าบ้านส่วนตัวในฝันทั่วไป แต่ผมหมายถึงโลกทั้งใบ และธรรมชาติ อันเป็นบ้านที่แท้จริงของทุกชีวิต....

ตัวผมเองนั้นก็มีบ้านหลังเล็กๆ ที่อบอุ่นตามอัตภาพ มีความสุขสบายในระดับที่ไม่ล้นเกิน แต่ผมเองก็ไม่สบายใจนักที่เมื่อยามออกนอกบ้าน แล้วพบเห็นกับสภาพของคนไร้บ้านตามซอกถนน และผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่ทราบว่ามันมีคนไร้บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่...และไหนจะข่าวคราวเรื่อง “บ้าน” ของสัตว์ป่า ที่ถูกผู้คนรุกคืบเข้าทำลายที่อยู่อาศัยจนย่อยยับ อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้....

ความปรารถนาอย่างหนึ่ง ของผม( ในจำนวนอีกหลายอย่างที่มี ) คือได้เห็นทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม บันยะบันยังกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกับบางชนชั้นที่ชอบฉกฉวยโอกาสความได้เปรียบทางสังคมร่วมหัวกันล้างผลาญธรรมชาติ เพื่อแลกผลประโยชน์ส่วนตนอย่างน่ารังเกียจ ที่กระจายอยู่ทุกที่ของบ้านเมืองเรา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 5, 2013 at 2:15pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service