กิจกรรมภาพถ่ายเคลื่อนที่ "World Habitat Day 2011: Bangkok and Climate Change through Photography"

Event Details

กิจกรรมภาพถ่ายเคลื่อนที่ "World Habitat Day 2011: Bangkok and Climate Change through Photography"

Time: October 7, 2011 from 3pm to 9pm
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Oct 3, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

กิจกรรมภาพถ่ายเคลื่อนที่ (World Habitat Day 2011: Bangkok and Climate Change through Photography)

วัน : วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 
เวลา : 15:00 – 21:00 น.
สถานที่ : ลานหน้าหอศิลปฯ
ผู้จัด : กลุ่ม Design for Disasters และ UN-Habitat

ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรมการประกวดเพื่อสื่อถึงมุมมองของชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อชีวิต เวลา และสิ่งรอบๆ ตัวที่มีผลต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ นิทรรศการจะเป็นรถเคลื่อนที่มาถึงหอศิลป์เพื่อเปิดประทุนรถให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย

Comment Wall

Comment

RSVP for กิจกรรมภาพถ่ายเคลื่อนที่ "World Habitat Day 2011: Bangkok and Climate Change through Photography" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service