นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” (Wood-Wonder)

Event Details

นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” (Wood-Wonder)

Time: November 3, 2017 to November 26, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 23, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่”
วันที่ : 03 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย สุกัญญา สอนบุญ
ห้อง People’s Gallery P3

นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะของสองศิลปิน คือ สุกัญญา สอนบุญ และสันติ สีดาราช ที่ทำงานสร้างสรรค์ภายใต้กรอบที่เน้นเทคนิควิธีการที่คล้ายคลึงกัน ด้วยลักษณะการอัด ต่อ ประกอบไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักตามแบบภูมิปัญญาเชิงช่างไม้ สรรค์สร้างรูปทรงอิสระ ค้นหาความเป็นไปได้ผ่านเทคนิควิธีการตามแบบเฉพาะของตัวศิลปินเอง ด้วยการหาความหมายจากเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์แบบเก่า จะสามารถนำมาพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์เหมือนดั่งชื่อนิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” ด้วยผลงานศิลปะได้มากน้อยเพียงใด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” (Wood-Wonder) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service