นิทรรศการ “โปแลนด์แดนมหัศจรรย์” (Wonderful Poland in Stamps)

Event Details

นิทรรศการ “โปแลนด์แดนมหัศจรรย์” (Wonderful Poland in Stamps)

Time: December 15, 2017 to January 15, 2018
Location: ไปรษณีย์กลาง(บางรัก)
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/Thais…
Phone: 02 271 2439
Event Type: exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 25, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สถานทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับไปรษณีย์ไทยจัดนิทรรศการ “Wonderful Poland in Stamps” หรือ “โปแลนด์แดนมหัศจรรย์”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองก้าวสู่ 100 ปี ในวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโปแลนด์ในปี 2018 และประชาสัมพันธ์ประเทศโปแลนด์ให้กับคนไทยรู้จักในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น โดยผ่านการเล่าเรื่องผ่านดวงตราไปรษณียากรของประเทศโปแลนด์ ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรมเสวนา และงานออกร้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศโปแลนด์อีกด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “โปแลนด์แดนมหัศจรรย์” (Wonderful Poland in Stamps) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service