นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)

Event Details

นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)

Time: July 17, 2013 to August 5, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 16, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)

ศิลปิน

ฟ้าสาง นาวาอรัญ (Fasng Nava-arun)

สุรพงษ์ มัยตรีเดช (Surapong Maitreedach)

ลักษณะงาน จิตรกรรมและสื่อผสม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 17 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ 17 

กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

เป็นเพียงการนำเสนอ วิธีคิดและเทคนิคที่หลากหลาย

(การใช้สี การสร้างพื้นผิว การจัด

วาง การติดตั้ง)

โดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของงานศิลปะ

ผ่านการครุ่นคิด ไตร่ตรอง จากประสบการณ์ของการทำงานโดยตรง

ไม่ได้เอ่ยอ้างถึงสภาวะแห่งจิตอันสูงส่งหรือฉาบฉวย

อีกทั้ง ไม่ได้อ้างอิงถึงปรัชญา, คำสอน, ความเชื่อของลัทธิไดๆ

เพียงแต่ปล่อยให้ศิลปะเป็นเพียงเรื่องราวของศิลปะเท่านั้นเอง

โดยไม่มีคำตอบใดๆ จากศิลปิน


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service