นิทรรศการ “ทางไหนดี” (Where are we going?)

Event Details

นิทรรศการ “ทางไหนดี” (Where are we going?)

Time: May 8, 2014 to May 25, 2014
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Apr 29, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ทางไหนดี” (Where are we going?)

โดยศิลปิน พงศ์เดช ไชยคุตร

ลักษณะงาน ศิลปะภาพพิมพ์

ระยะเวลาที่จัดแสดง 8 - 25 พฤษภาคม 2557

พิธีเปิดนิทรรศการ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.30น.

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทางไหนดี” (Where are we going?) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service