นิทรรศการภาพถ่าย "When I Meet Friends in Need"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "When I Meet Friends in Need"

Time: February 21, 2012 to February 27, 2012
Location: CU Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Phone: 02 218 3634
Event Type: art, exhibition, photography
Latest Activity: Feb 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"Next Coming Exhibition" @ 1st fl. CU.Museum: --


นิทรรศการภาพถ่าย 'When I Meet Friends in Need' By Marten Johnsson

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของช่างภาพชาวสวีเดน ซึ่งได้บันทึกภาพเหตุการณ์และกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ที่ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปลายปี 54

โดยภาพถ่ายที่ได้บันทึกไว้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจ การทุ่มเท เสียสละและช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากของเหล่าอาสาสมัครที่มารวมตัวทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนั้น Mr. Marten Johnson รู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจของคนไทย และการมีจิตอาสาช่วยเหลือกันในยามยาก

จึงได้บันทึกเหตุการณ์อุทกภัยและเรื่องราวของคนไทยผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในครั้งนั้น และมีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานการบันทึกภาพที่น่าประทับใจในครั้งนั้นให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางว่า “คนไทยมีน้ำใจและมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามทุกข์ยาก”

นิทรรศการภาพถ่าย “When I Meet Friends in Need” จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดให้เข้าชม วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.


(* มีพิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 21 ก.พ. 55 เวลา 18.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "When I Meet Friends in Need" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service