นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “วัตถุดิบ” (What To Dip)

Event Details

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “วัตถุดิบ” (What To Dip)

Time: October 6, 2011 to October 28, 2011
Location: CMU Museum
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.creativechiangmai.…
Phone: 053 218 280,053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 7, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “วัตถุดิบ” /โครงการประสานงานระหว่างศิลปิน
นำเสนอโดย uncookedculture.com ชุมชนทัศนศิลปินทั่วโลก
“วัตถุดิบ” ร่วมกับ แกลเลอรี่แสงดี เชียงใหม่
โดยการสนับสนุนจาก “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” www.creativechiangmai.com

“What To Dip” เลียนสียง คำไทย “วัตถุดิบ”
ความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณวัตถุดิบและทรัพยากรท้องถิ่นภายในประเทศบ่งชี้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เมื่อมองจากมุมของการแปรสภาพจากวัตถุดิบไปสู่สินค้าเพื่อการส่งออกด้วยวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันที่คุณค่าของวัตถุดิบเหล่านั้นก็เป็นสิ่งบ่งชี้และสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน แต่คุณค่าจากมุมนี้มักถูกมองข้ามหรือถูกลืมด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
โครงการ“วัตถุดิบ” ตระหนักถึงสาระสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทีมีต่อสมาชิกของชุมชนทั่วโลกและคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยส่วนรวม ศิลปินและงานศิสปะมีศักยภาพในการเพิ่มอัตราเร่งต่อการสร้างความตระหนักและความห่วงใยในวิกฤตการณ์นานารูปแบบตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก
โครงการ“วัตถุดิบ”เป็นเวทีสำหรับผู้รักการสร้างงานศิลปะจากหลายภาคพื้น หลากวัฒนธรรมทั่วโลกด้วย 35 ศิลปินจาก12ประเทศเพื่อมาสร้างชิ้นงานศิลปะในท้องถิ่นของตนจากวัตถุดิบที่ไม่คุ้นเคยหรือนำวัสดุมาสร้างงานในรูปแบบที่แปลกออกไปจากการใช้งานทั่วไปเพื่อนำมาผลงานเหล่านั้นมาเผยแพร่ในนิทรรศการศิลปะ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ศิลปะ หัตถกรรมและวัฒนธรรม เรียกได้ว่า “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์” นอกจากนั้นทางโครงการยังส่งเสริมให้ศิลปินมาสร้างชิ้นงานแบบเฉพาะเจาะจงตอบสนองต่อสถานที่ที่แสดงงาน(site-specific)ด้วยการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นของศิลปินมาผสมผสานกับวัตถุดิบในประเทศไทย งานแสดงศิลปะในครั้งนี้ เรามุ่งที่การสร้างความโดดเด่น ชี้ให้เห็นความสาคัญในเรื่อง วัตถุดิบ วัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานที่ และเป็นโอกาสที่จะเฉลิมฉลองการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันของนานาวัฒนธรรมและทุกองค์ประกอบที่กล่าวมาในนัดเดียว
โครงการนี้นำเสนอโดย “วัฒนธรรม ดิบๆสุกๆ” (uncookedculture.com) ชุมชนออนไลน์ที่ช่วยอุทิศการสนับสนุนทั้งต่อศิลปินหัวใจอิสระที่อาจได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษา และต่อศิลปินที่ศึกษาฝึกฝนจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศิลปินเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากทั้งศิลปินวงในและนอกวง แต่ไม่เป็นทาสทางความคิดยึดติดกับกลุ่มใดใด -ดร เมริสสา เวสท์บรูค 
(Dr Melissa Westbrook) ผุ้ก่อตั้ง “การเคลื่อนไหวของศิลปะคนนอก ยุคใหม่” (Neo-Outsider Art Movement)

สถานที่ และ วัน เวลา
นิทรรศการศิลปะ ณ หอนิทรรศการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ 6 - 28 ตุลาคม 2554                                                                                                          พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 ถึง 21.00 น

งานกิจกรรมเสริม
“ดิบๆ สุกๆ สดๆ”

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00 ถึง 16.00 น ณ แกลเลอรี่แสงดี เชียงใหม่ ศิริมังคลาจารย์ ซอย 5                                              งานแสดงสด (Live Performance) โดย แมกซ์ รีลีฟ เอเลนา รีลีฟวา และ คริส คเซนสกี
“การใช้วัตถุดิบและสื่อสังคม (Social Media) อย่างสรรค์สร้าง”       วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 ถึง 18.00 น ณ แกลเลอรี่แสงดี เชียงใหม่ การอภิปรายโดยผู้อภิปรายรับเชิญ

“แสวงหาในคำถาม” 
งานกิจกรรมชุมชนนำโดย เคท ฮอว์คเคอร์ ประสานงานกับ คำเปิง หมู่บ้านแห่งการสร้างสรรค์ เชียงใหม่ 
วันอาทิตท์ที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 ถึง 17.00 น   ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                        
“การนำเสนองานจากปากคำของศิลปิน”                                   วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 ถึง 21.30 น ณ แกลเลอรี่แสงดี เชียงใหม่ โดยศิลปินที่เดินทางมาร่วมงาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “วัตถุดิบ” (What To Dip) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2011 at 12:31pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service