นิทรรศการ "WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium"

Event Details

นิทรรศการ "WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium"

Time: August 14, 2013 to September 11, 2013
Location: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/ArtC…
Phone: 02 221 3841, 02 623 6115
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ

WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium

ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น.

(นิทรรศการเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2556 พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสวนาฯ)


ศิลปะคือเครื่องมืออันดีในการเเสดงตนของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเเต่ละวัฒนธรรมนั้นล้วนมีความเเตกต่างกันไปตามรากพื้นถิ่นหรือภูมิภาคที่ดำรงอยู่ โดยการเเสดงตนในวัฒนธรรมภาวะปัจุบันที่ชัดเจนที่สุดคือการเเสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยที่สามารถบ่งบอกความเป็นเเก่นเเท้ตัวตนเเละความเป็นปัจจุบันในเเต่ละวัฒนธรรมได้อย่างมีมิติทางสังคมที่ครบถ้วน


เมื่อเป้าหมายของการเกิดประชาคมอาเซียนคือการสร้างประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวหลอมรวมอัตลักษณ์ที่แตกต่างซึ่งอาจเป็นสิ่งเกินจริงที่อยู่ในโลกอุดมคติเพราะเมื่อความต่างนี้มาอยู่เคียงข้างกันย่อมที่จะเกิดภาวะหรือปรากฏการณ์ “ความเป็นอื่น” ต่อกันเเละกันดังนั้นการหลอมรวมเป็นหนึ่งนี้คงเป็นปลายทางที่ต้องมีกระบวนการเเห่งการเรียนรู้เพื่อไปสู่ความเป็นหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือ “การเเสดงตนศึกษาทบทวนเเละยอมรับ“ ในความต่างทางวัฒนธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและเมื่อเราได้แสดงตนผ่านความเข้าใจในตัวตนของตนเอง ศึกษาถึงผู้อื่น ทบทวนถึงจุดร่วมทางวัฒนธรรม เมื่อนั้น การยอมรับซึ่งกันและกันจะเป็นปลายทางที่สมบูรณ์ได้ และการหลอมรวมนั้น อาจไม่ใช่สาระสำคัญไปกว่าการเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะยอมรับวัฒนธรรมอื่น เพราะท้ายที่สุด วัฒนธรรมเราก็คือวัฒนธรรมของพวกเรา


WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium แบ่งเป็น 2 Session คือ 1.ส่วนของนิทรรศการศิลปะ โดยจะมีกิจกรรม Artist’s Talk ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 และ 2. ส่วนของกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ทิศทางศิลปะร่วมสมัย : อัตลักษณ์เรา - วัฒนธรรมร่วม” ซึ่งจะจัดในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556


SESSION I: ART EXHIBITION

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินชั้นนำจาก 10 ประเทศอาเซียน และศิลปินรับเชิญจากประเทศจีน ซึ่งนำผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของแต่ละที่มาแสดงออกร่วมกันเพื่อเปิดพรมแดนความเป็นอื่นเพื่อจะศึกษา เข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกันและกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service