นิทรรศการ "WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT"

Event Details

นิทรรศการ "WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT"

Time: December 4, 2017 to December 23, 2017
Location: Princess Sirindhorn Art Gallery
City/Town: Nakhon Pathom
Website or Map: http://www.facebook.com/psgar…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 18, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ
"WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT"
นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะิจตกรรมฯ ม.ศิลปากร
* วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. *
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
>> นิทรรศการจัดแสดง 4 - 23 ธันวาคม 2560
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.30 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service