นิทรรศการ "น้ำแห่งชีวิต" (Water of Life)

Event Details

นิทรรศการ "น้ำแห่งชีวิต" (Water of Life)

Time: June 13, 2013 to August 11, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, sculpture, print
Latest Activity: May 31, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"น้ำแห่งชีวิต"

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2556

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 8


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงาน

จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "น้ำแห่งชีวิต" ซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถนำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม

ภาพพิมพ์ และสื่อผสมในรูปแบบเหมือนจริงได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ โดยในปีนี้มีผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า งดงาม และเต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะ

ในการสร้างสรรค์อันดีที่ได้รับรางวัลรวม 24 รางวัล และผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการ 36 ผลงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092, แฟกซ์: 02-422-2091

อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)


"Water of Life"

The 2nd White Elephant Art Award Exhibition

By Thai Beverage Public Company Limited


The exhibition will be on view during June 13 – August 11, 2013

At Bangkok Art and Culture Centre (8th floor)


The 2nd White Elephant Art Award Exhibition by Thai Beverage (Public) Company Limited presents the awarded and selected works of art from the 2nd White Elephant Art Award under the theme of “Water for Life”. The competition gives the artists opportunity to present their art in any form including realistic fine art, sculpture, print, mixed-media without constraint of technique and material. This year, the exhibition includes 24 awarded artworks while another 36 are selected to be displayed in the exhibition. These works of art reflect values, aesthetics and outstanding artistic skills of the artists.


For more information, kindly contact at number: 0-2422-2092

Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 - 19.00 hrs. Sunday: 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday),

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "น้ำแห่งชีวิต" (Water of Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service