นิทรรศการสัญจร ภาพประกอบสีน้ำ (Water Colour Illustration Exhibition Road Show)

Event Details

นิทรรศการสัญจร ภาพประกอบสีน้ำ (Water Colour Illustration Exhibition Road Show)

Time: July 3, 2011 to July 7, 2011
Location: มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
Street: รัชดา
City/Town: กรุงเทพ
Website or Map: http://www.ryt9.com/si/prg/95…
Event Type: นิทรรศการ, exhibition, watercolor, art
Organized By: salahtoon
Latest Activity: Jul 31, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นายเฉลิม อัคคะพู ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านภาพประกอบสีน้ำ พร้อมเพื่อนศิลปิน นายสมชาย ปานประชา จัดนิทรรศการแสดงภาพประกอบสีน้ำ ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2553

นายเฉลิม อัคคะพู ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านภาพประกอบสีน้ำ จะจัดแสดงงานเขียนภาพประกอบในโครงการนิทรรศการภาพประกอบสีน้ำ เพื่อเผยแพร่ผลงานต้นฉบับในหลักการเขียนภาพประกอบ ด้วยทักษะทางฝีมือ โดยที่ไม่ใช้เทคนิคการแต่งภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ และเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการผลิตหนังสือภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอนศิลปกรรม สาขาการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ในรายวิชาออกแบบภาพประกอบหนังสือ และยังเป็นการอนุรักษ์ทักษะฝีมือผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเนื้อหาที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอีกด้วย ซึ่งนอกจากผลงานของนายเฉลิมแล้ว ยังได้มีการรวบรวมผลงานของ นายสมชาย ปานประชา อีกหนึ่งศิลปินที่มีความชำนาญในศิลปะด้านนี้ มาร่วมแสดงด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการสัญจร ภาพประกอบสีน้ำ (Water Colour Illustration Exhibition Road Show) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service