นิทรรศการ "กำแพงเพศ" (Wall of Sex)

Event Details

นิทรรศการ "กำแพงเพศ" (Wall of Sex)

Time: September 19, 2013 to September 22, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 19, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


กำแพงเพศ


ขอเชิญเขียนระบายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ได้ที่ผนังห้องน้ำหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 3

ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2556 ณ ผนังห้องน้ำหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 3


งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สัมมนาวิธีการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wall of Sex


Let's write about sex on toilet's wall, 3rd floor, bacc.

19 - 22 September 2013 at toilet's wall, 3rd floor, bacc.


Social Art Project by DFA Students, CU

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กำแพงเพศ" (Wall of Sex) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service