นิทรรศการ "Voice of Personality"

Event Details

นิทรรศการ "Voice of Personality"

Time: July 20, 2018 to August 31, 2018
Location: Jiojiobar
City/Town: Bangkok
Phone: 089 003 1670
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Voice of Personality Exhibition by ETAN
นิทรรศการภาพและเสียงเชิงปัจเจกบุคคล ที่อยู่ในมุมเล็กๆ ในสังคม อาจเป็นเสียงที่ลองลอยเบาหวิวที่ถูกปิดกั้นจากระบบสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง จากการกดทับจากอำนาจโครงสร้างทางสังคมทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถหาตำแหน่งแห่งที่ของตนในสังคม การแสดงศิลปะโครงการนี้เป็นการทำงานที่มีส่วนร่วมของศิลปินและเยาวชนในสถานพินิจเยาวชน เป็นการสร้างสรรค์ดนตรีและภาพประกอบทางทัศนศิลป์เชิงทดลอง โดยเป็นการเปิดอิสระให้เยาชนได้สร้างประเด็นในการสื่อสารผ่านเสียงในการขับร้องและการนำเสนอตัวตนผ่านสัญลักษณ์ทางศิลปะ Pavilions นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดง ณ Jiojio Bar ในโครงการ Bangkok Biennial 2018 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. - 31 ส.ค. 2561

Individualized Audio Visuals Being in a small corner of society may sound like a push away from a social system that has a subtlety. By overcoming the power of social structures, these individuals can’t find their place in society. This Art project show is an engaging work of artists and youth in the youth observatory. Creative, experimental music and visual arts. This is the opening of the independent of the people, creating the point of communication through the voice of singing and presenting identity through the art symbol. This Pavilions exhibition is exhibited at the Jiojio Bar venue in the Bangkok Biennial 2018. Opening 20 July - 31 August 2018

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Voice of Personality" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service