นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางด้วยเวสป้าจาก อินเดีย-เนปาล-จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางด้วยเวสป้าจาก อินเดีย-เนปาล-จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย"

Time: July 6, 2013 to July 30, 2013
Location: Dialogue Coffee and Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 084 754 8799
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 16, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Vespa Adventure Photo Exhibition

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางด้วยเวสป้าจาก อินเดีย-เนปาล-จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย

โดย เฉลิมวัฒน์ อินหันและเฉลิมพล อินหัน

วันที่6-30 กรกฎาคม 2556

สถานที่ Dialogue Coffee and Gallery..


533 Phrasumen Rd., Bowarnniwet, Phranakorn, Bangkok, Thailand

โทร 084-7548799

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางด้วยเวสป้าจาก อินเดีย-เนปาล-จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service