นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” (Various Patterns; Diversity of Lives)

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” (Various Patterns; Diversity of Lives)

Time: March 29, 2018 to May 22, 2018
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 29, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพการทรงงานด้านงานศิลปะ จิตรกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
โดยนำผลงานจิตรกรรมฝีพระหัถต์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่หลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจทั้ง งานปัก
งานประติมากรรม และภาพพิมพ์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 22 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” (Various Patterns; Diversity of Lives) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service