นิทรรศการ “Variety of Woodcut”

Event Details

นิทรรศการ “Variety of Woodcut”

Time: December 22, 2016 to January 22, 2017
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
Street: Boromrachachonnanee
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 0-2422-2092
Event Type: art, exhibition, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 25, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ Variety of Woodcut นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้หลากหลายรูปแบบจาก 5 ศิลปินภาพพิมพ์รุ่นใหม่ที่มีฝีไม้ลายเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงาม เรียบง่าย หากแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทั้งในเชิงความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากมุมมองเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติ สรรพสัตว์ กาลเวลา หรือสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับสิ่งอื่นรอบกาย ซึ่งได้กลายมาเป็นแนวความคิดแห่งการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคเก่าแก่โบราณ อันยังคงได้รับการสืบสานจากอดีตตราบจนปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก: ARDEL Gallery of Modern Art

“Variety of Woodcut” is the exhibition by 5 young printmakers whose works inspired by the beauty of nature, animals, time and the relationship between themselves and the surroundings. These artists have created beautiful and simple prints, yet are very valuable in terms of idea and skill. They have crafted the works with woodcut technique which has been continued from the past until now.

For more information, please contact at number: 0-2422-2092 fax: 0-2422-2091
Tuesday-Saturday at 10.30 - 19.00 hrs. Sunday at 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Variety of Woodcut” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 25, 2016 at 2:42pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 25, 2016 at 2:41pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 25, 2016 at 2:41pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 25, 2016 at 2:41pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service