นิทรรศการศิลปะ "Value (Less x Able)"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Value (Less x Able)"

Time: April 18, 2019 to May 16, 2019
Location: Kalwit Studio & Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 254 4629
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 31, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการศิลปะ Value (Less x Able) โดย จิรายุ เกียรติรุ่งวิไลกุล และ อิทธิ เปตามานังคาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการศิลปะ Value (Less x Able) โดย จิรายุ เกียรติรุ่งวิไลกุล และ อิทธิ เปตามานัง
พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00น เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 18 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2562ที่ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ (ซอยร่วมฤดี 2 ,สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต ทางออกที่4) 
  ค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า น่านับถือหรือยกย่อง เป็นรูปแบบของความคิดที่ติดอยู่ในจิตใจของคนในเชิงนามธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเป็นรูปธรรมในเชิง มูลค่า ความสวยงามและบ่งบอกถึงฐานะของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในสังคม
นิทรรศการ Value ( less or able) กล่าวถึงคุณค่า ความเหมาะสมของค่านิยมในสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากผู้คนที่เป็นแรงขับเคลื่อน และค่านิยมในอดีตที่ยังคงพบเห็นได้ โดยทางแกลเลอรี่ได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจเหล่านี้และได้นำมาเป็นแนวความคิดหลักในการจัดนิทรรศการเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมงานได้เกิดความคิด คำถามว่าสิ่งต่างๆที่เกิดอยู่ในสังคมทุกวันนี้นั้นเป็นค่านิยมที่ดีหรือไม่ดีผ่านผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ของศิลปินทั้งสองซึ่งมีมุมมองเดียวกัน
โดยผลงานจิตกรรมของจิรายุ แสดงออกถึงเรื่องค่านิยมอันโหดร้ายในอดีตเรื่องของการล่าสัตว์ ที่แสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของชนชั้นสูง หากแต่ปัจจุบันก็มีการพบเห็นการกระทำเหล่านี้อยู่ และผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของอิทธิ แสดงออกถึงค่านิยมมักมากอันฉาบฉวย ที่ครอบคลุมสังคมและกระทบถึงตัวตนภายใน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์ให้ขับเคลื่อนตามแรงปลุกเร้าอันไม่มีสิ้นสุดจนสูญเสียตัวตนเดิม  

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Value (Less x Able)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service