นิทรรศการ “มองมุมเมือง” (Urban Corner)

Event Details

นิทรรศการ “มองมุมเมือง” (Urban Corner)

Time: February 3, 2015 to March 15, 2015
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 4, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“มองมุมเมือง”
โดย ไทรเติ้ล เงาะอาศัย
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558
ณ ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่ (ถนนพระราม 4)

นิทรรศการ “มองมุมเมือง” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองหลวงอันสับสนวุ่นวาย ภาพของผู้คนธรรมดาที่กำลังประกอบอาชีพ เดินทาง หรือดำเนินชีวิตไปกับกิจกรรมดาษดื่นสามัญต่างๆ นานา ถูกจัดวางให้เหลื่อมซ้อนกับวัตถุสิ่งของและพาหนะหลากชนิดทั้งในลักษณะการใช้งานจริงและองค์ประกอบเชิงจินตนาการ ท่ามกลางฉากหลังที่มืดสลัว สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมความคิดอันดีงามที่ผลิงอกขึ้นจากน้ำใจเอื้อเฟื้ออารีของผู้คนซึ่งดิ้นรนในทุกข์สุขปะปนกัน

“Urban Corner”
By Saitle Ngaorsai
From February 3 - March 15, 2015
At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)

“Urban Corner” exhibition presents paintings beautified by its story of chaotic urban living. Pictures of normal people who are working, traveling or doing activities are overlapping with objects and various vehicles before the dim background. They reflect the good intentions people have toward each other regardless of their own circumstances.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “มองมุมเมือง” (Urban Corner) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service