นิทรรศการ "Unwrapping Culture"

Event Details

นิทรรศการ "Unwrapping Culture"

Time: June 20, 2013 to August 25, 2013
Location: 100tonsongallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.100tonsongallery.c…
Phone: 084 388 1488, 02 684 1527
Event Type: art, exhibition, performance, culture
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2556 นี้ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ร่วมกับบริษัทไรมอน แลนด์จำกัด (มหาชน) ภูมิใจเสนอศิลปะการแสดงสดร่วมสมัยโดย พิเชษฐ์ กลั่นชื่น ศิลปินสาขานาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ ที่มีพรสวรรค์และน่าจับตามองที่สุดในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ด้วยผลงาน Unwrapping Culture ที่พิเชษฐ์จะนำคนดูเข้าไปสู่ความลึกซึ้งของประเพณีที่ฝังรากลึกอยู่ในความเป็น “ไทย” และ “วัฒนธรรมไทย” ได้อย่างออกรส และเนียนพอที่เราจะไม่รู้สึกว่าเขากำลังวิพากษ์สังคม

พิเชษฐ์เป็นทั้งนักเต้น นักสร้างสรรค์ท่าทางการร่ายรำแบบสมัยใหม่ ที่ประยุกต์เอาจากทฤษฎีการร่าย

รำแบบดั่งเดิม มาใช้ให้เกิดการนำเสนอที่ร่วมสมัย และสะกดคนดูให้คิดตามไปกับวิธีคิดที่ต้องยอมรับว่าเขามีเอกลักษณ์และความสามารถที่ไม่เหมือนใครจริงๆ

ในการแสดงสดชุด Unwrapping Culture นี้ พิเชษฐ์ต้องการเปิดประเด็น เล่าเรื่องราว และวิพากษ์วิจารณ์สังคม และเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผ่านการแสดงออก และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคู่ไปกับการจัดฉาก และแสง ซึ่งทุกอย่างนี้เกิดจากการควบคุมด้วยตัวของศิลปินเองทั้งหมดเพียงผู้เดียว


Unwrapping Culture เปิดให้เข้าชมทั้งหมด 14 รอบ การแสดงรอบละประมาณ 2 ชั่วโมง หากท่านใดสนใจกรุ

ณาจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ lyla@100tonsongallery.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 084-3881488 และ 02-6841527 ราคาบัตร 1,500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และ 800 บาทสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

รายละเอียดรอบการแสดง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 19.00 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น.

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.


วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.

 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น.

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.


วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น.

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.


High Resolution Image : http://www.100tonsongallery.com/site/download

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Unwrapping Culture" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 5, 2013 at 1:50pm

"Unwrapping Culture"

Contemporary Performance by Pichet Klunchun

( June 20 - August 25, 2013)

From this June through August, 100 Tonson Gallery and Raimon Land PLC proudly present the gallery debut of Unwrapping Culture, a contemporary performance by Pichet Klunchun, one of the most talented and critically celebrated multi-platform artists of the Thai contemporary art scene. In this original solo project never before presented outside the theater, Pichet will lead his audience into profound traditions relating to “Thai identity” and “Thai culture,” with a performance that is both piquant and socially relevant.

For those unfamiliar with this contemporary Thai master, Pichet is a dancer-choreographer who synthesizes the theory of traditional Thai dance with contemporary modes of interpretation and expression, thereby inducing audiences to enter into his thought processes and unique creative concepts.

In Unwrapping Culture , Pichet will tell stories and offer social critique through a performance entailing body movement and emotional expression, and a styling of staging and lighting solely controlled by the artist's own actions.


“Unwrapping Culture” will have 14 rounds (approximately 2 hours).

For ticket reservation please contact lyla@100tonsongallery.com or 084-3881488, 02-6841527. Ticket is THB 1,500 and THB 800 for students.


Performance Rounds:

Thursday, 20 June 2013, 7 pm.

Friday, 21 June 2013, 7 pm.

Saturday, 22 June 2013, 2 pm.


Friday, 28 June 2013, 7 pm.

Saturday, 29 June 2013, 2 pm.


Friday, 5 July 2013, 7 pm.

Saturday, 6 July 2013, 2 pm.


Friday, 12 July 2013, 7 pm.

Saturday, 13 July 2013, 2 pm.

Sunday, 14 July 2013, 2 pm.


Friday, 16 August 2013, 7 pm.

Saturday, 17 August 2013, 2 pm.


Friday, 23 August 2013, 7 pm.

Saturday, 24 August 2013, 2 pm.

High Resolution Image : http://www.100tonsongallery.com/site/download


Sponsored by Raimon Land PCL and 185 Rajadamri

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service