นิทรรศการ “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting)

Event Details

นิทรรศการ “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting)

Time: October 4, 2013 to October 20, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 30, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting)

ศิลปิน พีระ โภคทวี (Bhira Phokthavi)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 4 – 20 ตุลาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1

ติดต่อศิลปิน 083-0834846


แนวความคิด

‘ภาพไม่เหมือน’ เป็นงานแสดงภาพวาดบุคคล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่อง ‘ความไม่เหมือน’ ในสองแง่มุม มุมแรกคือแนวคิดที่ว่าทุกผู้คนในโลกไม่มีใครเหมือนกัน ทั้งรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ความคิด ความชอบความถนัด อาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางด้าน แต่ก็ไม่ทั้งหมด

มุมที่สองคือในแง่มุมศิลปะ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเมื่อจะวาดภาพคน (รวมทั้งภาพอื่นใดก็ตาม) น่าจะวาดให้เป็นมากกว่า ‘ภาพเหมือน’ กล่าวคือควรคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ และเน้นเรื่องอารมณ์หรือความมีชีวิตชีวาเป็นสำคัญ ซึ่ง ‘สีน้ำ’สามารถตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของสีที่เคลื่อนไหวไหลซึม ไม่หยุดนิ่ง เสมือนมีชีวิต


‘ภาพไม่เหมือน’ ในงานแสดงนี้จึงเป็นการนำเสนอความมีชีวิตชีวาของภาพบุคคลผ่านทางสีน้ำ และเป็นการสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าใน ‘ความไม่เหมือนกัน’ ของคนแต่ละคน เพื่อในที่สุดจะได้รักและชื่นชมตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service