นิทรรศการ "Unidentified Familiar Object"

Event Details

นิทรรศการ "Unidentified Familiar Object"

Time: August 22, 2014 to September 21, 2014
Location: WTF Café & Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.wtfbangkok.com
Phone: 02 662 6246
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 4, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Unidentified Familiar Object
มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
22 สิงหาคม - 21 กันยายน 2557
งานเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00น.

WTF เเกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ Unidentified Familiar Object โดย มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2557

มาฆะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา หลงใหลในวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว รวมทั้งหน้าที่การใช้งาน การรับรู้ความหมายที่ไม่คงที่ของวัตถุเหล่านี้ เขาพบว่าวัตถุรอบตัวเป็นสิ่งประณีต มีความซับซ้อนของกระบวนการทางสัญลักษณ์ ดังที่ Willaim Empson ได้กล่าวไว้ในทฤษฎี Compacted Doctrine ที่เกี่ยวกับความเชื่อของความหมายเเละทฤษฎีหลายๆอย่างทั้งในด้านการสร้างสรรค์ รูปร่าง เเละหน้าที่การใช้งาน ที่อัดเเน่นอยู่ในคำๆเดียว หรือวัตถุอย่างเดียว อย่างไรก็ตามผลงานชุดนี้ของมาฆะ ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่าง ความงาม หรือ สิ่งของประจำวันรอบตัวแบบตรงไปตรงมา เเละไม่ได้เกี่ยวกับการตึความอันงดงามของวัตถุอย่างรูปร่างโถปัสสาวะของ Duchamp หรือภาพพิมพ์ที่สวยงามบนกระป๋องซุบ

งานชิ้นนี้เป็นการมุ่งไปที่ประเด็นสิ่งของง่ายๆ ที่ไม่มีความตื่นตาตื่นใจ อย่างเช่นโต๊ะ เก้าอี้โรงเรียนรูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาที่อาจพูดเรื่องระบบการศึกษาที่ต้องการสร้างอุดมการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ ที่ให้ประชาชนคิดเหมือนๆกัน หรือตาชั่งสังกะสีที่ใช้ในร้านขายส่งขายปลีกทั่วๆไป วัตถุที่ที่ศิลปินหยิบยกขึ้นมาใช้เหล่านี้เป็นเครื่องมือให้เขาได้แสดงออกถึงกลไกและกระบวนการที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งวิธีการนำเสนอหรือบริบทของวัตถุนั้นๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างเเนวทางความหมาย เเละความรู้สึกที่ทำให้เราเข้าใจว่าวัตถุนั้นคืออะไร ทำหน้าที่อะไร เเละอยู่ส่วนไหนในสารระบบชีวิตของเรา

ศิลปินใช้วัตถุรอบตัวนำมาดัดแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบ เพื่อสร้างบทสนทนาที่มนุษย์ไม่สามารถหาตรรกะมารองรับได้ หรือเพื่อความตลกขบขัน เเละหากมองเหตุการณ์วุ่นวายทางสังคมเเละการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ ผลงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นตรรกะวิบัติทางความคิด อาทิเช่น เหตุการณ์ผู้มีอำนาจเเละตำเเหน่งที่ถูกลด หรือกระชากอำนาจที่เคยมี เกิดเป็นคำถามเปรียบเปรยเช่น ถ้าคุณไม่สามารถนั่งบนเก้าอี้นั่นได้ เก้าอี้นั้นจะมีประโยชน์อะไร? ทำไมเก้าอี้ต้องมีรูปร่่างเป็นเก้าอี้ด้วย เมื่อมันไม่ทำหน้าที่เป็นเก้าอี้อีกต่อไป?

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Unidentified Familiar Object" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service