นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

Event Details

นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

Time: July 18, 2013 to August 4, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, print
Latest Activity: May 19, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

ศิลปิน

สุรชัย เอกพลากร (Surachai Ekphalakorn)

สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย (Sujin Wattanawongchai)

เฉกสันต์ คังคะเกตุ (Cheksant Gangakate)


ลักษณะงาน จิตรกรรมและภาพพิมพ์

ระยะเวลาที่จัดแสดง 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่านที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัวเพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service