นิทรรศการ “ใต้ฟ้าล้านนา”

Event Details

นิทรรศการ “ใต้ฟ้าล้านนา”

Time: June 9, 2016 to July 10, 2016
Location: หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
Street: ถนนบรมราชชนนี
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 7, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“ใต้ฟ้าล้านนา”
โดย สมภพ แสงพรหม
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559

นิทรรศการ “ใต้ฟ้าล้านนา” โดย สมภพ แสงพรหม นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ภายใต้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตอันสงบงามเรียบง่ายในวัฒนธรรมพื้นถิ่นแห่งดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยใช้ภาพของหญิงสาว เด็กน้อย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดอกไม้ และทิวทัศน์ของป่าเขาลำธาร ตลอดจนสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์สื่อแสดงให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งหล่อหลอมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะอันสงบร่มเย็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟสบุ๊ค: ARDEL Gallery of Modern Art


"Under the Lanna Culture"
By Sompop Sangprom
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

The exhibition is during June 9 – July 10, 2016.

The exhibition “Under the Lanna Culture” by Sompop Sangprom presents oil paintings on linen telling the story of the serene lifestyle and culture of people in the north of Thailand. The artist portrays these ideas through images of women, children, local musical instruments, flowers, greenery scenes of the area and architectures of Buddhism which help refine the peaceful artistic identity of the region.

For more information, please contact at number: 0-2422-2092 fax: 0-2422-2091
Tuesday-Saturday at 10.30 - 19.00 hrs. Sunday at 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ใต้ฟ้าล้านนา” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 7, 2016 at 4:15pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 7, 2016 at 4:14pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 7, 2016 at 4:14pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service