นิทรรศการ "Under the Radar"

Event Details

นิทรรศการ "Under the Radar"

Time: April 25, 2014 to June 14, 2014
Location: The Art Center Chula
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 22, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Under the Radar

ศิลปิน

กัลยรัตน์ บรูณะภักดี, เกียรติพงษ์ ลงเย, พงษ์สกุล ชาเหลา, สุดารัตน์ วงนางาม,

อนุรักษ์ โคตรชมพู และ อานุภาพ เพชรหลายสี

ภัณฑารักษ์

สืบแสง แสงวชิระภิบาล

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน 25 เมษายน - 14 มิถุนายน 2557

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 17.30-18.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.40-20.30 น.

นิทรรศการ Under the Radar โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันศิลปะกระแสหลัก นำเสนอความตรงไปตรงมาของประสบการณ์ สุนทรียศาสตร์และการดำรงอยู่ของศิลปะนอกกระแสหลัก (ร่วมสมัย) ในไทยซึ่งเป็นการสะท้อนภาพกลุ่มตัวแทนดังกล่าว ประสบการณ์และความคิดที่หลากหลายเหล่านั้นถูกจัดการเรียบเรียงและนำเสนอผ่านผลงานทัศนศิลป์ หากตั้งคำถามว่าศิลปะร่วมสมัยแท้จริงแล้วคืออะไร สิ่งที่ควรปรากฏในยุคสมัยปัจจุบันคือ ความเป็นไปได้ต่างๆ ของการแสดงออก ทฤษฏี แนวคิด รสนิยมและอัตลักษณ์ที่จะเข้าไปเขย่ากลไกกระแสหลักหรือกลไกผูกขาดของศิลปะ มีนักทฤษฏีและนักวิจารณ์อ้างอิงไปในทิศทางใกล้เคียงกันว่าศิลปะร่วมสมัยมีความคล้ายคลึงกับการต่อภาพจิ๊กซอว์ ที่มีความต้องการความหลากหลายของชิ้นส่วนต่างๆ ในทุกส่วนของโลก เพื่อสะท้อนภาพเสมือนจริงของสภาวะร่วมสมัยในปัจจุบันกาล ในขณะเดียวกัน บริบททางภูมิภาคนิยม ชาตินิยม พื้นถิ่นหรือวัฒนธรรมย่อยกลับมามีบทบาทเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งผ่านการเสนอบนเวทีระดับนานาชาติอย่างมีชีวิตชีวาและแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม นิยามอำนาจศูนย์กลางแบบแผนอดีตถูกทำให้อ่อนกำลังลงไปจากเดิม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Under the Radar" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service