นิทรรศการ "อันบอกซ์" (Unbox)

Event Details

นิทรรศการ "อันบอกซ์" (Unbox)

Time: May 23, 2019 to May 26, 2019
Location: Siam Innovation District
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Unbox (อันบอกซ์) degree show 

นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ 

บัณฑิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา 2561

ปีนี้มาพร้อมกับ Design Talk 4 รอบพิเศษ

มีทั้งหมด 4รอบ รอบละ1.30ชม. 

สถานที่ ชั้น3 อาคาร SID สยามสแควร์วัน

รอบที่1: 25 .. 2562 เวลา 14.00 . 

"การต่อยอดงานออกแบบเป็นธุรกิจ startup" 

โดย ธนนท์ วงษ์ประยูร product designer จาก Ko-fi.com

รอบที่2: 25 .. 2562 เวลา 16.00 .

"เทคนิคการนำแรงบันดาลใจจากสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันมาสร้างงานออกแบบที่ไม่ธรรมดา"

โดย ศรันย์ เย็นปัญญา

รอบที่3: 26 .. 2562 เวลา 14.00 .

"แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีในงานออกแบบเพื่อสื่อสารและสร้างประสบการณ์ใหม่"

โดย ธนพงศ์ พานิชชอบ Co-Founder & Managing director จาก Yimsamer

รอบที่4: 26 .. 2562 เวลา 16.00 .

"การทำงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่กลมกลืนกับชีวิตประจำวัน"

โดย ชาญฉลาด กาญจนวงศ์ founder&designer จาก Gray Ray

สามารถลงทะเบียนสำหรับDesign Talk ได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ATi4hkJAt3rOPGcBJXVCEq4ds9RRqEiJSJDmJM4DWexcOw/viewform

จำนวนจำกัด รอบละ 40 ที่นั่งเท่านั้น ลงทะเบียนก่อนมีสิทธฺ์ก่อนนะคะ

Let's see what’s inside the box !

แล้วพบกันว่าในกล่องจะมีอะไร

อยากรู้ ห้ามพลาด!!!

Unbox พร้อมกัน

วันที่ 23 -26 พฤษภาคม 2562

Siam Innovation District Siam square One

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อันบอกซ์" (Unbox) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service