นิทรรศการ "Twenty Fourteen"

Event Details

นิทรรศการ "Twenty Fourteen"

Time: January 12, 2019 to January 26, 2019
Location: Number1gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/pages…
Phone: 02 630 2523
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ : Twenty Fourteen ค.ศ. 2014
ศิลปิน : ทศพล ยิ่งผล
พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 12 มกราคม – 26 มกราคม 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก นิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014” โดย ทศพล ยิ่งผล
นับว่าเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ทศพล นำเสนอบอกเล่าเรื่องราวความจริงของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่รวมกัน
ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสัจนิยม โดยสร้างรูปสัญลักษณ์ เป็นหลักสำคัญในการสื่อสาร ด้วยวิธีการสร้างชุดภาษาแบบจิตรกรรม
โดยการประกอบสร้างบริบทที่สะท้อนผลเชิงลบ ส่วนเนื้อหาเป็นการแสดงให้เห็นการพยายามควบคุมจัดการสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งนำไปสู่มิติเชิงลบ จึงชวนให้ตั้งคำถามและกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเองและสังคม
โดยภาพผลงานของนิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014” ด้วยภาพจิตรกรรมสีน้ำมันและเทคนิคผสม ผ่าน คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
โดยประกอบสร้างเรื่องราว ผ่านทัศนคติของตัวศิลปิน ยกตัวอย่างในชิ้นที่ชื่อว่า “Delicious sandwiches แซนวิชแสนอร่อย”
ว่าด้วยเรื่องสิทธิทางความคิดและการแสดงออก ผ่านภาพของคนขณะทานอาหารและอ่านหนังสือถูกพันรัดรอบตัวด้วยยูโรเทป
ที่แสดงถึงการกักกั้น หวงห้าม ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามความคิดอิสระ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว อาหารก็เป็นเพียงอาหารและหนังสือก็เป็นเพียงหนังสือ
ไม่สามารถเป็นอาวุธทำร้ายใครได้ มีแต่การพยามยามจัดการควบคุมที่มากเกินไปเท่านั้นที่เป็นสิ่งน่ากลัวและหดหู่ใจในสังคม

ทศพล ยิ่งผล ศิลปินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง ได้เข้ารวมโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ YOUNG ARTISTS TALENT ๔.๐ #๙, ทุนพลเอกเปรมปี 2560,โครงการดาวเด่นบัวหลวงครั้งที่ 10
และยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ ที่สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Twenty Fourteen" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 7, 2019 at 8:31am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 7, 2019 at 8:31am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 7, 2019 at 8:30am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service